شرکت ثمین رایانه با تکیه بر دانش فنی و تجربیات کارشناسان و مشاوران خود و همچنین تجربه های سازمانی کسب شده در پروژه های بزرگ و کوچک خود، آماده ارائه سبد متنوعی از خدمات در حوزه مشاوره و استقرار استانداردها، چارچوبها و

بهروشها در سازمانها و شرکتها در ابعاد مختلف میباشد.

جهت کسب هرگونه اطلاعات تکمیلی، درخواست جلسه و هماهنگی لطفا با ما تماس بگیرید. همچنین میتوانید لیست برخی از پروژه های انجام شده توسط واحد مشاوره این شرکت را در پایین همین صفحه ملاحظه فرمایید.

این خدمات بصورت کلی در قالب پنج گروه و به شرح زیر ارائه میگردند:

خدمات ما در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

ارائه کارا و مقرون به صرفه خدمات فناوری اطلاعات، امروزه یکی از چالش‌های مدیران IT به شمار می‌رود. از سوی دیگر، به دلیل ارتباط تنگاتنگ میان کسب‌وکار و فناوری اطلاعات و همسویی هر چه بیشتر آنها، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات یکی از مزیت‌های مهم رقابتی تلقی می‌گردد. شرکت رایزن سامانه گستر در راستای بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سازمان و پاسخ به چالش‌های این حوزه‌، خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

 • طراحی و تدوین کاتالوگ خدمات فنی و تجاری دپارتمان فناوری اطلاعات
 • ارزیابی میزان بلوغ واحد میز خدمت (Service Desk) جهت استقرار آن در سازمان
 • طراحی ساختار میز خدمت (Service Desk) متناسب با خدمات، ساختار سازمانی، تنوع مشتریان و خدمات سازمان
 • طراحی مجدد ساختار سازمانی واحد خدمات فناوری اطلاعات در سازمان
 • ارزیابی آمادگی سازمان جهت استقرار ITSM و ارائه نقشه راه
 • بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب  ITIL
 • طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استاندارد  ISO/IEC 20000

خدمات ما در حوزه مدیریت امنیت و استمرار خدمات فناوری اطلاعات

با توجه به وابستگی شدید سازمانها به خدمات فناوری اطلاعات و همچنین نیاز شدیدشان به حفظ محرمانگی و صحت داده ها، نیاز به طراحی و استقرار مجموعه فرآیندهایی جهت حصول اطمینان از استمرار خدمات در کنار حفظ امنیت داده های پرارزش سازمانی بسیار احساس میشود. مرکز مشاوره این شرکت با ارائه مجموعه ای اثربخش میتواند پاسخگوی تمامی نیازهای مرتبط با این حوزه باشد:

 • شناسایی و تحلیل ریسکهای فناوری اطلاعات منطبق با استاندارد ISO/IEC 31000 و بهروش M_o_R
 • طراحی طرحهای استمرار کسب و کار (BCP) و برگزاری مانورهای آزمایشی
 • طراحی فرآیندهای مرتبط با استمرار کسب و کار (Business Continuity Management) و استمرار خدمات فناوری اطلاعات (IT Service Continuity Management)
 • طراحی سیاستهای امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات (IT Security Policies) متناسب با اولویتهای سازمان و مجموعه خدمات در حال ارائه
 • طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استانداردISO/IEC 22301
 • طراحی فرآیندهای مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه استانداردISO/IEC 27001

خدمات ما در حوزه مدیریت حاکمیت فناوری اطلاعات

در دهه اخیر اهمیت حاکمیت فناوری اطلاعات از سوی مدیران ارشد سازمان بیش از پیش درک شده است. در عصری که استفاده از فناوری اطلاعات، امری فراگیر در تمامی سازمان‌ها بدون توجه به نوع و اندازه آنها شده است، همسویی آن با اهداف کسب‌وکار، چگونگی سرمایه‌گذاری پیرامون آن و ارتقای میزان ارزش‌آفرینی فناوری اطلاعات به یکی از چالش‌های مهم مدیران فناوری اطلاعات مبدل شده است. این چالش‌ها تنها در محیطی تحت کنترل و نظارت از سوی مدیران ارشد سازمانی قابل رویارویی و تحقق خواهد بود. شرکت رایزن سامانه گستر در راستای بهبود مدیریت و حاکمیت فناوری اطلاعات و پاسخ به چالش‌های فوق، خدمات زیر را ارائه می‌نماید:

 • پیاده‌سازی حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب COBIT 5
 • ارزیابی بلوغ حاکمیت و مدیریت فناوری اطلاعات با استفاده از چارچوب ارزیابی COBIT 5

خدمات ما در حوزه مدیریت راهبردی فناوری اطلاعات

مدیریت اثربخش فناوری اطلاعات و ارائه خدمات کارآمد فناوری اطلاعات یکی از چالش‌های مهم عصر حاضر به شمار می‌رود. در نظر بسیاری از سازمان‌ها مدیران ارشد سازمانی این چالش بسیار پیچیده و هزینه‌بر خواهد بود و نیز تجربه اثبات نموده است که بر این چالش بدون استفاده از چارچوب‌ها، الگوها، بهروش‌ها و سیستم‌های مدیریتی نمی‌توان غلبه نمود. شمار بسیار زیادی از چارچوب‌های مدیریتی فناوری اطلاعات وجود دارد که این امر بیشتر، مدیران فناوری اطلاعات را پیرامون استفاده بهترین و پرکاربردترین الگو برای سازمان خود سردرگم نموده است. شرکت رایزن سامانه گستر در راستای فائق آمدن بر چالش فوق و مدیریت اثربخش فناوری اطلاعات در سازمان و نیز پیاده‌سازی الگوهای کارآمد مربوطه، رویکردی برای توسعه نقشه راه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان‌ها ارائه می‌نماید. نقشه راه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان‌ها، به آنها کمک می‌کند تا مکان فعلی خود را در نقشه بیابند و با توجه به نیاز و چالش‌های خود، بهترین مسیر تعالی مدیریت فناوری اطلاعات را با پیاده‌سازی الگوهای کارآمد پیش روند.

 • ارائه نقشه راه و سند راهبردی مدیریت فناوری اطلاعات

خدمات ما در حوزه ابزارهای حوزه مدیریت فناوری اطلاعات

مرکز مشاوره رایزن سامانه گستر به عنوان نماینده رسمی شرکت ماروال (Marval) انگلستان آماده است تا شرکتها و سازمانهای متقاضی را در حوزه راهکارهای نرم افزاری مورد نیاز جهت استقرار چارچوبهای ITIL, COBIT و استانداردهای ISO/IEC 20000 و ISO/IEC 27001 یاری کند.

 • فروش، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی ابزار MSM محصول شرکت Marval انگلستان جهت استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات
 • ارائه خدمات مشاوره ای جهت ارزیابی و انتخاب ابزار مناسب برای سازمانها متناسب با بلوغ فرآیندی، اولویت فرآیندها، بودجه و …