رشد و پیشرفت تکنولوژی سبب نیاز روزافزون شرکت ها به خدمات شبکه های کامپیوتری شده است. بکارگیری خدمات شبکه و پشتیبانی شبکه و امنیت شبکه هریک به نحوی کارایی و سرعت عمل را در مجموعه شما بالا می برد.

دپارتمان شبکه و امنیت شرکت ثمین رایانه مفتخر است تا با ارائه ی این خدمات , بستر مناسبی را به منظور یشرفت کسب و کار شرکت ها فراهم آورد. ما با در نظر داشتن نیازهای یک شرکت و سیاست های کاری مشتریان، از سرویس های مختلفی برای طراحی و نصب و راه اندازی شبکه استفاده می کنیم تا در کوتاهترین زمان ممکن و حداقل هزینه خدمات خود را ارائه دهیم.