برگزاری دوره های استاندارد از مواردی است که دپارتمان های تخصصی ثمین رایانه توجه ویژه ای به آن دارند. آموزش آسان ترین و موثر ترین اقدام در ارتقاء سطح سازمان در حوزه ICT است. برای ایجاد بالاترین سطح تمرکز و برگزاری تخصصی دوره ها، هر دپارتمان صرفاً بر روی دوره های تخصصی خود متمرکز شده است.

به زودی جدول تشکیل دوره ها در همین پیج اعلام خواهد شد.