شرکت ثمین رایانه با بهره مندی از دپارتمان های تخصصی، شامل نرم افزار و دیتابیس، امنیت و شبکه، و تجارت الکترونیک
سعی در ارائه بهترین خدمات حوزه ICT دارد.