بلاگ

تولید نرم افزار بقچه پیچ به پایان رسید

پورتال نرم افزاری غذای خانگی بقچه پیچ به پایان رسید. در این پورتال امکانات زیر به طور کلی مشاهده میشود: رعایت اصل Dynamic Plan در زیرساخت های موجود، جهت اضافه کردن کاربری های جدید (مانند شیرینی،سوپرمارکت و …) اطلاعات در… ادامه مطلب