ثمین-رایانه-دانش-بنیان-شد

شرکت ثمین رایانه پویان با ۱۸ سال سابقه درخشان در حوزه IT
موفق به کسب تاییدیه شرکت دانش بنیان
برای محصول سایت ساز و اپلیکیشن ساز ابری سایتی شو
گردید.