(e-Validation)

این پروژه یکی از محصولات شرکت ثمین رایانه است.

مزایا  :

مدیریت کاربران
قابلبت آپلود و تایید  فایل
قابلیت ایجاد Priview
قابلیت پایش داده بر اساس API ها/ وب سرویس های اپراتور های تلفن همراه
قابلیت پایش داده بر اساس API ها/ وب سرویس های سازمان ثبت احوال
قابلیت ایجاد گزارش از وضعیت داده ها
قابلیت ایجاد گزارش با فیلتر برای API ها/ وب سرویس فوق الذکر
قابلیت ایجاد گزارش از وضعیت توزیع داده (به عنوان مثال در مناطق شهر، استان و کشور)فیلتر داده ها بر اساس شهر، استان، نوع موبایل، جنسیت و وضعیت تائید داده ها (تائید شده یا تائید نشده)
دریافت خروجی از داده های پایش شده

فرم درخواست نرم افزار

خطا: فرم تماس پیدا نشد.